WARTOS

INFO SELEB

MUSIK

TIPS

BUDAYA

PASUNDAN EVENT

SENDAL KURING

Di hiji poe jum'at saberes jum'atan, si ucok (orang batak nu karek pindah k bandung) ambek-ambekan da sendalna leungit,, si ucok nanya ka barudak nu keur nongkrong,,

Si Ucok: "Heh kau barudak,, ninggali sendal kuring teu??"
Barudak: "Sendal nu kumaha bang??"
Si Ucok: "Eta sendal nu karek meuli bieu isuk-isuk"
Barudak: "Wah teu apal bang"

Datang Pa Haji nu karek kaluar ti Mesjid, di tanya oge ku si ucok...

Si Ucok: "Pa Haji, sendal kuring leungit pa haji"
Pa Haji: "Pahili meureun bang"
Si Ucok: "Bah..! Siapa pula eta pa hili?? Wah kudu di bantai ku kuring..!"
Pa Haji: "Eh si abang, Pahili teh Pagentos"
Si Ucok: "Bah..! Duaan jeung si Pa gentos??? Wah duanana ku kuring rek di bantai..!"
Pa Haji: "Aduh di bejaan teh teu ngarti-ngarti, pa haji uwih ahh...Assalamualaikum.."
Si Ucok: "Bah..! Rek kamana Pa Haji?? Sendal kuring kumaha ieu??"

KACANG HEJO

Hiji peuting si aki jeung si nini keur ngalobrol di kamar memeh sare.

Aki : "Nini urang teh geus karolot,aki rek menta dihampura bisi aya kasalahan ka Nini"

Nini : "Ih aki sarua nini oge, urang silih hapura we atuh umur mah saha nu nyaho."

Aki : "Sukur atuh ari nini rek ngahampura ka aki mah,sabab aki teh pernah salingkuh ka nini"

Nini : "Kutan jeung saha aki?"

Aki : "Eta jeung Si Edah tukang lotek tea,terus jeung Si Emeh anak Mang Sarkawi,malah jeung Si Icih oge nu dilebak ngalaman."

Nini : "Nya ari aki geus ngaku mah bari jeung ngarasa kaduhung teu nanaon ki dihampura,tapi nini oge sarua geus pernah salingkuh."

Aki : "Ari nini jeung saha?"

Nini : "Ari nini mah mun geus salingkuh teh sok neundeun kacang hejo dia toples"

Aki : "Toples nu di dapur nini?"

Nini : "Enya aki,nu dina toples mah sesana pan anu sakeler mah beak dibubur." 

Aki : "????????!!!??"

ALAMAT PALSU

Aya nungamen hareupeun imah ki camat manehnah nyanyi dangdut?
Kesana kemari mencari alamat ……
Trin- tring!......
Namun yang kutemui bukan dirinya
Sayang…..yang kuterima alamat palsuuuuuu………..
Ki camat keur di jero imah ,nu ker ngaluarkeun cak-cak dina gelas kopi,ngajorowok:
‘’mantak na atuh ,ari meuli alamat teh tong nu abal-abal,meuli alamat nu make hologram
Kajen mahall saeutik tapi puguh,,,,,!!
Nu ngamen diluar ngereunkeun nyanyina bari molohok…!

JURIG SIEUN KU BUDAK LEUTIK


Budak leutik   : Aduhhh…balik ngaji teh meni asa sarieun kieu …( ka babaturanna)
Babaturan         : Muhun nya…Aya naon?

“ peuting nu jempling angin ngagelebug…jeung poek bulan,,teu lila ti budak leutik eta ngarobrol, ti nu poek ujug-ujug aya nu nga beuleugbeug hideung,ngadeukeutan eta barudak.ari sihoreng teh eta nu ngabeuleugbeug  teh jurig nu nungguan tangkal caringin.terus si eta jurig ngomong..

Jurig                : Hii….hiii..hii…hey barudak..awas siah ku aing di dahar siah….!
“  eta barudak kaget,,tapi budak eta lahaola we..soalna manehna  tadi ngaji di ajar jampe dahar/makan,eta barudak nga gorolang we maca jampe eta “
Barudak          : Allohuma barik lana pima rojaktana Wakina adzabannar..
Jurig                : aduh….Panassss…Panasss…teu kuat..
( Eta jurig panaseun,teu pira ku jampe dahar…he…)

Barudak       : ha…ha…teu pira ning ku jampe dahar ge sieuneun…dasar jurig  bodo teu sakola meureun…!

( azwar_hasidan@yahoo.co.id )

ANGKOT JEUNG OJEGDi hiji jalan aya angkot jeung ojeg silih siap.
Duanana katinggali pada-pada napsu hayang nyusul.
Nepi ka hiji pengkolan duanana eureun sakaligus.
Supir angkot kaluar tina mobilna, bari langsung sosorongot ka tukang ojeg,
"Kunaon ari anjeun ngudag-ngudag kuring?"
"har...Ari nari anjen, kunaon ngudag-ngudag kuring oge?", jawab tukang ojeg.
"kuring mah diudag pulisi", ceuk supir angkot.
"kuring oge," jawab tukang ojeg.
( odenpasundan@yahoo.co.id )

JOKES

Budak Boloho

Si Encep budak kelas opat SD keur gundem catur jeung bapana.

Encep : "Pa, Encep enjing bade ulangan Matematika. Pami Encep kenging peunteun 10, bapa bade masihan naon ka Encep?"
Bapa : "Bapa bade masihan duit saratus rebu..!"
Encep : "Alim ah saratus rebu mah, sarebu wae nya, Pa?"
Bapa : "Naha, Cep?"
Encep : "Saratus rebu mah cape ngetangna.."

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret cosmetic and skincare

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School